About

Những câu chuyện lịch sử, giá trị văn hóa và nguồn gốc ra đời của các quốc gia được các dân tộc trên thế giới gởi gắm vào những hình ảnh, biểu trưng để đại diện cho đất nước, xứ sở của họ. TÌm hiểu về những biểu tượng này sẽ giúp ta hiểu thêm về giá trị cốt lõi của các nền văn hóa trên toàn thế giới. Blog mang tính chất tổng hợp thông tin và tham khảo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s